Portuguès

Desdigo-me em cada corpo

que a memória fossiliza.

E sou este nascente

que vos abre nó a nó,

do lábio ao pescoço,

                                          até a escama.

Que vos despe e desenterra.

Que vos ousa o tato

com a água violenta da palavra.

Que a voz aconteça,

                                               te aflore

no perigo de nos inundar

o jazigo não concreto da lembrança.

Tradução: Joan Navarro

Em desdic en cada cos

que la memòria fossilitza.

I sóc aquest naixent

que us esberla grop a grop,

del llavi al coll,

                                   fins a l’escata.

Que us despulla i desenterra.

Que us gosa el tacte

amb l’aigua violenta del mot.

Que la veu succeeixi,

                                   t’aflori

en el perill d’inundar-nos

el jaciment inconcret del record.

Toca-me o medo inteiro:

é uma larva

que escava galerias

no madeiramento corrompido

do peito.

                        Se me rasga

a quilha. Já cede

a costela. Lacerada,

parte-se pela metade

a mão do remo.

E tem este perfil:

o de um grito que languidesce

e que se racha,

que diz, ainda,

como

cruzarei a cheia,

por que

tantas palavras

antes de fender

a beira do teu corpo.

Tradução: Joan Navarro

Toca’m la por sencera:

és una larva

que excava galeries

al fustam corromput

del pit.

                        Se m’esqueixa

la quilla. Ja cedeix

la costella. Lacerada,

es migparteix

la mà del rem.

I té aquest perfil:

el d’un crit que es candeix

i que s’estella,

que diu, encara,

com

creuaré la riuada,

per què

tantes paraules

abans de fendir

la riba del teu cos.

A %d bloguers els agrada això: